HEM

IDÈLA Kunskapscentrum

KONSUMENTVÄGLEDNING

 

HAR DU EN

KONSUMENTFRÅGA?

Om du har köpt en vara eller en tjänst som du tycker det är något fel på kan du prata med en konsumentvägledare.

Vi kan tala om vad lagarna säger så att du får reda på det du behöver veta för att kunna reklamera till företaget.

Att reklamera betyder att du kontaktar företaget och talar om vad du tycker att det är för fel. De konsumenträttsliga lagarna ger dig möjlighet att reklamera är så kallade ursprungsfel i en vara i upp till tre år. Vi kan också ge förköpsrådgivning, tips och råd innan du ska köpa en vara eller en tjänst,.

 

IDÈLA Kunskapscentrums konsumentvägledare svarar på frågor om du bor i Farsta, Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm eller Södermalm.

Om du bor i en annan stadsdel i Stockholm eller i en annan kommun ska du kontakta den stadsdel eller den kommun som du bor i. Klicka på knappen kontakta oss nedan för att komma till sidan med kontaktuppgifter till oss eller till konsumentvägledningen där du bor.

? § !

Månadens konsumentfråga

 

Fråga: Jag har hört att det inte längre ska gå att ingå muntliga avtal med en telefonförsäljare. Stämmer verkligen det? Jag vore tacksam för mer information så jag vet vad som gäller om någon försäljare ringer.

 

Svar: Det stämmer, det är inte möjligt att ingå muntliga avtal vid telefonförsäljning längre dock under vissa förutsättningar. Från och med den första september trädde lagförslaget om skriftlig avtalsbekräftelse vid telefonförsäljning i kraft. Skriftlighetskravet framgår av distansavtalslagen. Det betyder i stora drag att om ett företag kontaktar dig via telefon i syfte att ingå ett avtal krävs det att du skriftligen bekräftar erbjudandet för att avtalet ska vara giltigt. Dock krävs det att det är företaget som har kontaktat dig, på deras initiativ. Det är även två andra moment som krävs. För det första ska företaget skriftligt bekräfta det anbud de har gett dig på telefon och för det andra ska du skriftligen acceptera företagets anbud för att det ska bli gällande.

 

Du kan få bekräftelsen på papper med posten, på e-post, sms eller liknande sätt. Lagen kräver att det ska vara i en läsbar och varaktig form. Anbudet ska återspegla det erbjudandet som företaget lämnade under ert telefonsamtal. Företaget ska även i bekräftelsen som du får informera om att avtalet endast är giltigt om det skriftligt accepteras av dig och att om du inte accepterar skriftligen är du inte skyldig att betala något. Du ska lämna en skriftlig accept av anbudet för att det ska bli giltigt, bli ett avtal. Eftersom bestämelserna har införts i lagen om distansavtal betyder det att områden som undantas lagens tillämplighetsområde faller utanför skriftlighetskravet vid telefonförsäljning. Exempelvis gäller det inte för lotterier och spel, dessa är alltså undantag. Under nedan länkar kan du läsa mer om vad som gäller.

 

AVTAL VID TELEFONFÖRSÄLJNING

Under nedan länkar kan du läsa pressmeddelande/nyhet ifrån Konsumentverket om krav på skriftliga avtal vid telefonförsäljning. Du kan även läsa mer om krav på skriftligt avtal om du bli uppringd av en operatör, som exempelvis erbjuder dig ett mobilabonnemang. En annan typ av avtal som man också kan bli uppringd om handlar om telefonförsäljning av finansiella tjänster, där det redan funnits krav på skriftlighet under en tid. Detta kan du få mer information om ifrån Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

.

Nyhet skriftligt avtal vid telefonförsäljning (länk till Konsumentverket)

Telekområdgivarna, skriftliga avtal gällande abonnemang (länk till Telekområdgivarna)

Konsumenternas Bank- och finansbyrå (länk till deras webbplats)

 

 

KONSUMENTKÖPLAGEN

 

Konsumentköplagen gäller när ett företag säljer varor till dig som konsument. I lagen står det till exempel vad som gäller om det är ett ursprungligt fel på en vara.

 

 

 

KONSUMENTTJÄNSTLAGEN

 

Konsumenttjänstlagen gäller när ett företag utför olika slags tjänster åt dig som konsument. I lagen står det till exempel vad som gäller om det är fel i tjänsten.

 

 

DISTANSAVTALSLAGEN

 

Lagen gäller vid distanshandel som internethandel, postorder, telefonförsäljning och när du handlar av en näringsidkare utanför dennes fasta affärslokal.

 

 

TRE ÅRS REKLAMATIONSRÄTT PÅ ALLA VAROR - FÖR URSPRUNGLIGA FEL

Som konsument har du en lagstadgad treårig reklamationsrätt på alla varor som du har köpt av en näringsidkare. Reklamationsrätten regleras i konsumentköplagen. Att reklamera betyder att du kontaktar säljaren och talar om vad du tycker det är för fel på varan som du har köpt. Det du har reklamationsrätt för enligt lagen är ursprungliga fel. Ett ursprungligt fel är ett fel som fanns i varan vid levereans men visar sig först senare. De första sex månaderna ifrån köpet ligger bevisbördan vid en reklamationstvist på företaget, efter dessa sex månader går bevisbördan över på dig som konsument och det är du som behöver bevisa att felet är ursprungligt. Om näringsidkaren efterfrågar behöver du som konsument kunna styrka att du har köpt varan av näringsidkaren. Det kan du göra genom kvitto, en kontokortsslip eller ett utdrag ifrån din bank om du har betalt med kort.

 

 

08 - 508 09 120

TELEFONNUMMER

TELEFONTIDER

 

Måndagar-fredagar

Klockan 09.00-11.00 och 13.00-15.00

 

 

© Copyright. All Rights Reserved Idéla Kunskapscentrum AB