HEM

IDÈLA Kunskapscentrum

KONSUMENTVÄGLEDNING

 

HAR DU EN

KONSUMENTFRÅGA?

Om du har köpt en vara eller en tjänst som du tycker det är något fel på kan du prata med en konsumentvägledare.

Vi kan tala om vad lagarna säger så att du får reda på det du behöver veta för att kunna reklamera till företaget.

Att reklamera betyder att du kontaktar företaget och talar om vad du tycker att det är för fel. De konsumenträttsliga lagarna ger dig möjlighet att reklamera är så kallade ursprungsfel i en vara i upp till tre år. Vi kan också ge dig tips och råd innan du ska köpa en vara eller en tjänst, förköpsrådgivning.

 

IDÈLA Kunskapscentrums konsumentvägledare svarar på frågor om du bor i Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm eller Södermalm.

Om du bor i en annan stadsdel i Stockholm eller i en annan kommun ska du kontakta den stadsdel eller den kommun som du bor i. Klicka på knappen kontakta oss nedan för att komma till sidan med kontaktuppgifter till oss eller till konsumentvägledningen där du bor.

? § !

Månadens konsumentfråga

 

Fråga: Vi håller på att renovera och behöver anlita en elektriker, eftersom man inte får göra den typen av elarbeten vi ska göra själv. Jag har för mig att jag hört någonstans att det kommit någon ny lag kring detta och att man kan kolla upp elektrikern på något sätt. Stämmer detta?

 

Svar: Det stämmer, den 1 juli 2017 trädde en ny elsäkerhetslag i kraft. Det innebär att Sverige har fått ett helt nytt system för vilka krav som gäller för den som utför elinstallationer. Den nya lagen ställer krav på hur elinstallationsarbete ska utföras, vilken kompetens företaget som utför installationen måste ha, hur man ska säkerställa kompetensen hos de medarbetare som gör själva arbetet. Lagen ställer även krav på att företagen har ett egenkontrollprogram för verksamheten. Elinstallationsföretagen ansvarar själva för att dessa krav är uppfyllda. Företag som utför elinstallationsarbete på andra elanläggningar än sina egna ska vara anmälda till Elsäkerhetsverket. En konsumenten kan därför enklare idag än tidigae kontrollera om företaget man funderar på att anlita uppfyller vissa grundläggande krav och står under Elsäkerhetsverkets tillsyn. Se länkar nedan.

 

Tänk även på att det kan vara bra att skriva ett avtal när du anlitar en elektriker. Det avtal vi brukar hänvisa till generellt

när man anlitar hantverkare och den mall som finns är Hantverkarformuläret 17. Det är avsett att användas vid anbud och avtal för reparations-, ombyggnads- och även tillbyggnadsentreprenader där beställaren är enskild konsument. Hantverkarformuläret 17 är framtaget av Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund och Sveriges Byggindustrier i samverkan. Muntliga avtal är lika bindande som skriftliga men om det uppstår frågor, otydligheter eller en tvist är muntliga överenskommelser svåra att bevisa. Ett skriftligt avtal, när det gäller bevisbördan är då att föredra. Om man ska köpa en tjänst, som tillexempel att anlita en elektriker, så rekommenderar vi därför alltid att man skrier ett avtal, även om lagen inte kräver det. Fyll i alla över överenskommelser och anpassa avtalet specifikt till den tjänst du ska köpa. Tillexempel genom att bifoga ritningar, beställningsbekräftelser på material eller liknande. Vårt bästa tips är att skriva in alla överenskommelser i avtalet så tydligt som möjligt. Det är bra för både konsumenten och näringsidkaren och underlättar missförstånd. Nedan kan du läsa mer om vad som kan vara bra att tänka på.

 

 

TIPS - ANLITA ELEKTRIKER

Kolla gärna upp elinstallationsföretaget genom E-tjänsten "Kolla upp elföretaget", läs på om den nya elsäkerhetslag och vanliga frågor som handlar om elsäkerhet på Elsäkerhetsverkets webbplats. Tänk på vem du anlitar, kolla gärna även upp referenser och försäkra dig om att det är en behörig elinstallatör som gör elinstallationerna i ditt hem eftersom du som bostadsägare personligen är ansvarig för att elen är säker i ditt hem. Som konsument kan du kräva att arbetet ska utföras på ett fackmässigt sätt och med omsorg. Du ska aldrig betala i förskott eller för något som inte är fackmässigt eller korrekt utfört. Läs gärna mer under respektive länkar nedan.

 

Kolla upp elföretaget (länk Elsäkerhetsverket)

Tips anlita elektriker (länk Elsäkerhetsverket)

Mer om elsäkerhetslagen (länk Elsäkerhetsverket)

Installatörsföretagen (bransch- och arbetsgivarorganisation)

Broschyr, Tips till dig som ska anlita bygghantverkare (länk Konsumentverket)

Anlita hantverkare (länk till Boverket och Konsumentverkets gemensamma webb för boendefrågor)

Hantverkarformuläret 17 (länk Konsumentverket)

 

 

 

 

KONSUMENTKÖPLAGEN

 

Konsumentköplagen gäller när ett företag säljer varor till dig som konsument. I lagen står det till exempel vad som gäller om det är ett ursprungligt fel på en vara.

 

 

 

KONSUMENTTJÄNSTLAGEN

 

Konsumenttjänstlagen gäller när ett företag utför olika slags tjänster åt dig som konsument. I lagen står det till exempel vad som gäller om det är fel i tjänsten.

 

 

DISTANSAVTALSLAGEN

 

Lagen gäller vid distanshandel som internethandel, postorder, telefonförsäljning och när du handlar av en näringsidkare utanför dennes fasta affärslokal.

 

 

TRE ÅRS REKLAMATIONSRÄTT PÅ ALLA VAROR - FÖR URSPRUNGLIGA FEL

Som konsument har du en lagstadgad treårig reklamationsrätt på alla varor som du har köpt av en näringsidkare. Reklamationsrätten regleras i konsumentköplagen. Att reklamera betyder att du kontaktar säljaren och talar om vad du tycker det är för fel på varan som du har köpt. Det du har reklamationsrätt för enligt lagen är ursprungliga fel. Ett ursprungligt fel är ett fel som fanns i varan vid levereans men visar sig först senare. De första sex månaderna ifrån köpet ligger bevisbördan vid en reklamationstvist på företaget, efter dessa sex månader går bevisbördan över på dig som konsument och det är du som behöver bevisa att felet är ursprungligt. Om näringsidkaren efterfrågar behöver du som konsument kunna styrka att du har köpt varan av näringsidkaren. Det kan du göra genom kvitto, en kontokortsslip eller ett utdrag ifrån din bank om du har betalt med kort.

 

 

08 - 508 09 120

TELEFONNUMMER

TELEFONTIDER

 

Helgfria vardagar

 

MÅNDAG - FREDAG

09.00-11.00 13.00-15.00

© Copyright. All Rights Reserved Idéla Kunskapscentrum AB