HEM

KONSUMENTVÄGLEDNING


HAR DU EN

KONSUMENTFRÅGA?

Om du har köpt en vara eller en tjänst som du tycker det är något fel på kan du prata med en konsumentvägledare.

Vi kan tala om vad lagarna säger så att du får reda på det du behöver veta för att kunna reklamera till företaget.

Att reklamera betyder att du kontaktar företaget och talar om vad du tycker att det är för fel. De konsumenträttsliga lagarna ger dig möjlighet att reklamera är så kallade ursprungsfel i en vara i upp till tre år. Vi kan också ge förköpsrådgivning, tips och råd innan du ska köpa en vara eller en tjänst,.


IDÈLA Kunskapscentrums konsumentvägledare svarar på frågor om du bor i Farsta, Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm eller Södermalm.

Om du bor i en annan stadsdel i Stockholm eller i en annan kommun ska du kontakta den stadsdel eller den kommun som du bor i. Klicka på knappen kontakta oss nedan för att komma till sidan med kontaktuppgifter till oss eller till konsumentvägledningen där du bor.

? § !

Månadens konsumentfråga

 

Fråga: Vi har tänkt att ta hjälp av hantverkare för att renovera en bostadsrätt som vi har köpt. Vad är det för lag som gäller och vad ska vi tänka på? Jag har även hört att det ska finnas någon mall för att skriva avtal, vart hittar man sådana? 

 

SvarNär du anlitar en hantverkare som konsument, vanlig privatperson har du ett skydd av konsumenttjänstlagen. Det innebär att du har vissa rättigheter om det skulle uppstå fel. Du har rätt att kräva att hantverkaren utför jobbet enligt vad som kan förväntas av en normalt skicklig, kunnig och seriöst arbetande fackman. Man brukar kalla att man har rätt att kräva att hantverkaren ska utföra tjänsten fackmässigt. Däremot har hantverkaren rätt att bygga enligt enklaste standard. Så om du vill ha något utfört på ett visst sätt utöver standard behöver du avtla om det med hantverkaren. Börja gärna med att ta in anbud från flera olika hantverkare. Tänk noga igenom innan du bestämmer dig för vilken hantverkare du ska anlita. Låt inte enbart priset styra, det viktigaste kanske är att du hittar en hantverkare som motsvarar dina förväntningar och som du utifrån era samtal och offert bedömer är kompetent för det jobb du vill ha gjort? När ni är överens är det sedan bra om ni skriver ett avtal, även om det inte finns någon lag som kräver detta är det bra för att undvika missförstånd. Ett skriftligt avtal är bra för båda parter. Se till att alla era överenskommelser finns med i avtalet. Det finns ett standardavtal som vi brukar hänvisa till. Det heter Hantverkarformuläret och är framtaget av Konsumentverket, Sveriges Byggindustrier och Villaägarna i samverkan. Du hittar länk till avtalet under läs mer längre ned på denna sida. Förutom att ta in offerter och att skriva ett avtal är det också viktigt att kolla upp så mycket du kan kring den hantverkare och den tjänst du ska köpa, innan ni skriver avtalet. Tänk också på att inte betala för något i förskott. Det kan även vara bra att tänka på att avtala om sådana saker som inte regleras i konsumenttjänstlagen. I hantverkarformuläret under bokstaven I. Övriga överenskommelser är det tänk att man ska skriva överenskommelser om till exempel förseningsvite, besiktning, garanti, försäkring, städning med mera. Och sist men inte minst tänk också på att stämma av med föreningen och ditt försäkringsbolag i fall de ställer vissa krav om något kring det du tänker göra, till exempel om du ska renovera våtutrymmen och kök är det ganska vanligt. 


.  


LÄS MER - ANLITA HANTVERKARE

Under nedan länkar kan du läsa mer. Alla länkarna går till webbplatsen omboende.se som är Boverket och Konsumentverkets gemensamma webbportal för frågor som har med boende att göra. Läs gärna igenom broschyren Tips till dig som ska anlita bygghantverkare och Hantverkarformuläret 17 så har du en bra grund. Tänk också på att inte skriva under och godkänna några överenskommelser eller villkor utan att läsa dem noga eller om du inte förstår vad som står i dessa. Prata med varandra så att allt är tydligt och att ni är överens och se till att det ni säger är det som också står i avtalet.

 

Anlita hantverkare, bra att tänka på

Hantverkarens skyldigheter

Pris och tilläggsarbete

Broschyr, tips till dig som ska anlita bygghantverkare

Avtal, hantverkarformuläret

Anmäl till ARN vid tvist, Allmänna reklamationsnämnden (länk till nämndens webbplats)

 


KONSUMENTKÖPLAGEN


Konsumentköplagen gäller när ett företag säljer varor till dig som konsument. I lagen står det till exempel vad som gäller om det är ett ursprungligt fel på en vara.
KONSUMENTTJÄNSTLAGEN


Konsumenttjänstlagen gäller när ett företag utför olika slags tjänster åt dig som konsument. I lagen står det till exempel vad som gäller om det är fel i tjänsten.DISTANSAVTALSLAGEN


Lagen gäller vid distanshandel som internethandel, postorder, telefonförsäljning och när du handlar av en näringsidkare utanför dennes fasta affärslokal.TRE ÅRS REKLAMATIONSRÄTT PÅ ALLA VAROR -  FÖR URSPRUNGLIGA FEL

Som konsument har du en lagstadgad treårig reklamationsrätt på alla varor som du har köpt av en näringsidkare. Reklamationsrätten regleras i konsumentköplagen. Att reklamera betyder att du kontaktar säljaren och talar om vad du tycker det är för fel på varan som du har köpt. Det du har reklamationsrätt för enligt lagen är ursprungliga fel. Ett ursprungligt fel är ett fel som fanns i varan vid levereans men visar sig först senare. De första sex månaderna ifrån köpet ligger bevisbördan vid en reklamationstvist på företaget, efter dessa sex månader går bevisbördan över på dig som konsument och det är du som behöver bevisa att felet är ursprungligt. Om näringsidkaren efterfrågar behöver du som konsument kunna styrka att du har köpt varan av näringsidkaren. Det kan du göra genom kvitto, en kontokortsslip eller ett utdrag ifrån din bank om du har betalt med kort.© Copyright. All Rights Reserved Idéla Kunskapscentrum AB