HEM

IDÈLA Kunskapscentrum

KONSUMENTVÄGLEDNING

 

HAR DU EN

KONSUMENTFRÅGA?

Om du har köpt en vara eller en tjänst som du tycker det är något fel på kan du prata med en konsumentvägledare.

Vi kan tala om vad lagarna säger så att du får reda på det du behöver veta för att kunna reklamera till företaget.

Att reklamera betyder att du kontaktar företaget och talar om vad du tycker att det är för fel. De konsumenträttsliga lagarna ger dig möjlighet att reklamera är så kallade ursprungsfel i en vara i upp till tre år. Vi kan också ge förköpsrådgivning, tips och råd innan du ska köpa en vara eller en tjänst,.

 

IDÈLA Kunskapscentrums konsumentvägledare svarar på frågor om du bor i Farsta, Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm eller Södermalm.

Om du bor i en annan stadsdel i Stockholm eller i en annan kommun ska du kontakta den stadsdel eller den kommun som du bor i. Klicka på knappen kontakta oss nedan för att komma till sidan med kontaktuppgifter till oss eller till konsumentvägledningen där du bor.

? § !

Månadens konsumentfråga

 

Fråga: Jag skulle vilja säga upp mitt mobiltelefonabonnemang och ringde därför till min operatör. Jag fick då beskedet att för att säga upp abonnemanget skulle jag vara tvungen att logga in på en särskild sida och göra uppsägningen där, annars gick det inte. Det står i deras villkor sa hon som jag pratade med. Jag tycker att det låter konstigt om företaget skulle ha rätt att kräva detta och därför ville jag fråga er vad som egentligen gäller innan jag kontaktar dom igen.

 

Svar: Det stämmer, ett företag får inte kräva att en uppsägning ska på ett visst sätt, göras i en viss form eller ske via ett särskilt kommunikationssätt så som du beskriver. Det är helt upp till dig som konsument att själv välja hur du vill göra en uppsägning. Den kan göras antingen muntligt eller skriftligt. Fördelen med att göra en skriftlig uppsägning, tillexempel via e-post eller på likande sätt är att du i efterhand kan bevisa att du gjort uppsägningen. Vi rekommenderar alltid spara en kopia på en skriftlig uppsägning och att det på något sätt framgår datum för när uppsägningen skedde och om du väljer att göra en muntlig uppsägning skulle jag ge rådet att be om en skriftlig bekräftelse ifrån företaget, i ditt fall din operatör, på att avtalet är uppsagt. Under nedan länkar kan du läsa mer.

 

ATT SÄGA UPP ETT AVTAL

Som konsument ska du själv få välja hur du vill säga upp ett avtal med en näringsidkare. Kom ihåg att det är du som konsument som har bevisbördan för att du har sagt upp avtalet och till exempel när det skedde, vilket datum. Även om ett villkor står med i ett avtal är det inte säkert att det gäller. Vissa villkor är nämligen otillåtna att använda mot konsumenter. Om ett företag använder sig av så kallde oskäliga avtalsvillkor kan du anmäla det till Konsumentverket. Exempelvis om du upptäcker villkor som inte tillåter konsumenter att själva välja på vilket sätt ett avtal ska sägas upp.

 

När det gäller uppsägningar till en operatör så för avtal som ingåtts från och med den 1 maj 2014 får uppsägningstiden vara maximalt en månad. Uppsägningstiden är tiden som går från att ett avtal sagts upp fram till den tidpunkt då det upphör att gälla. Du kan läsa mer under länkarna nedan, både om hur du kan göra en anmälan till Konsumentverket och hur du på bästa sätt säger upp ett abonnemang.

 

Telekområdgivarna, uppsägning av avtal gällande abonnemang (länk till Telekområdgivarnas webbplats)

Anmäla till Konsumentverket (länk till Konsumentverkets webbplats)

 

 

KONSUMENTKÖPLAGEN

 

Konsumentköplagen gäller när ett företag säljer varor till dig som konsument. I lagen står det till exempel vad som gäller om det är ett ursprungligt fel på en vara.

 

 

 

KONSUMENTTJÄNSTLAGEN

 

Konsumenttjänstlagen gäller när ett företag utför olika slags tjänster åt dig som konsument. I lagen står det till exempel vad som gäller om det är fel i tjänsten.

 

 

DISTANSAVTALSLAGEN

 

Lagen gäller vid distanshandel som internethandel, postorder, telefonförsäljning och när du handlar av en näringsidkare utanför dennes fasta affärslokal.

 

 

TRE ÅRS REKLAMATIONSRÄTT PÅ ALLA VAROR - FÖR URSPRUNGLIGA FEL

Som konsument har du en lagstadgad treårig reklamationsrätt på alla varor som du har köpt av en näringsidkare. Reklamationsrätten regleras i konsumentköplagen. Att reklamera betyder att du kontaktar säljaren och talar om vad du tycker det är för fel på varan som du har köpt. Det du har reklamationsrätt för enligt lagen är ursprungliga fel. Ett ursprungligt fel är ett fel som fanns i varan vid levereans men visar sig först senare. De första sex månaderna ifrån köpet ligger bevisbördan vid en reklamationstvist på företaget, efter dessa sex månader går bevisbördan över på dig som konsument och det är du som behöver bevisa att felet är ursprungligt. Om näringsidkaren efterfrågar behöver du som konsument kunna styrka att du har köpt varan av näringsidkaren. Det kan du göra genom kvitto, en kontokortsslip eller ett utdrag ifrån din bank om du har betalt med kort.

 

 

08 - 508 09 120

TELEFONNUMMER

TELEFONTIDER

 

Måndagar-fredagar

Klockan 09.00-11.00 och 13.00-15.00

 

 

© Copyright. All Rights Reserved Idéla Kunskapscentrum AB