HEM

KONSUMENTVÄGLEDNING


HAR DU EN

KONSUMENTFRÅGA?

Om du har köpt en vara eller en tjänst som du tycker det är något fel på kan du prata med en konsumentvägledare.

Vi kan tala om vad lagarna säger så att du får reda på det du behöver veta för att kunna reklamera till företaget.

Att reklamera betyder att du kontaktar företaget och talar om vad du tycker att det är för fel. De konsumenträttsliga lagarna ger dig möjlighet att reklamera är så kallade ursprungsfel i en vara i upp till tre år. Vi kan också ge förköpsrådgivning, tips och råd innan du ska köpa en vara eller en tjänst,.


IDÈLA Kunskapscentrums konsumentvägledare svarar på frågor om du bor i Farsta, Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm eller Södermalm.

Om du bor i en annan stadsdel i Stockholm eller i en annan kommun ska du kontakta den stadsdel eller den kommun som du bor i. Klicka på knappen kontakta oss nedan för att komma till sidan med kontaktuppgifter till oss eller till konsumentvägledningen där du bor.

? § !

Månadens konsumentfråga

 

Fråga: Jag har köpt ett par byxor på nätet som företaget säger att jag inte får lämna tillbaka, det vill säga ångra mig. På byxorna satt nämligen en lapp som satt fast med en slags plasttråd där det står "om denna lapp tas bort får plagget inte returneras". Just den här lappen satt dåligt och lossade tyvärr av sig själv men alla andra lappar på byxorna sitter kvar. Nu säger alltså företaget att jag inte får ångra mig och lämna tillbaka byxorna eftersom just den här lappen saknas. Har de verkligen rätt att neka mig att lämna tillbaka byxorna?


SvarFöretaget har inte rätt att göra egna undantag eller sätta upp egna regler kring ångerrätten. Så nej, det stämmer inte. När du köper något via nätet har du i de flesta fall en lagstadgad ångerrätt i 14 dagar (det finns undantag i lagen) och det endast de undantagen som gäller. De 14 dagarna räknas ifrån dagen efter du tog emot varan, i ditt fall byxorna. Att lappen är borta gör alltså inte att din ångerrätt försvinner utan du ska fortfarande kunna ångra köpet, så länge du meddelat företaget om det inom ångerfristen, dvs inom 14 dagar. Det finns inget lagkrav på hur man ska ångra sig. Däremot har du som konsument bevisbörda för att du har ångrat dig. Det gör att det bästa sättet att ångra sig är att göra det skriftligt, via mejl, sms eller brev. Spar kopia/bevis på att du ångrat dig. I länkarna nedan finns en ångerblankett du kan använda om du är osäker på vad du ska skriva till företaget.


En anledning till att företag sätter den här sortens lappar på kläderna kan vara för att man inte ska kunna använda kläderna och sedan lämnar tillbaka dem, vilket inte är okej. Man får som sagt bara hantera varan på ett sådant sätt att man kan se att den stämmer överens med säljarens beskrivning.

När man köpt en vara på nätet så har du alltså rätt att undersöka den. Men om du som konsument har hanterat varan mer än vad som är nödvändigt för att enbart kontrollera så att, i ditt fall byxornas egenskaper eller funktioner stämmer överens med företagets beskrivning, kan företaget ha rätt att göra ett så kallat värdeminskningsavdrag. För att företaget ska ha rätt till detta värdeminskningsavdrag måste du ha fått information om det i samband med att du gjorde köpet. Det är företaget ska kunna visa att du fått den informationen. 


Om du och företaget inte kommer överens och du inte får ångra dig och lämna tillbaka byxorna kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden, ARN för att få en bedömning. ARN är en myndighet som kostnadsfritt prövar tviser mellan konsumenter och näringsidkare, det är konsumenten som gör anmälan och därefter kontaktar ARN näringsidkaren för att få deras syn på tvisten. ARN kommer med rekommendationer på hur tvister ska lösas. Du kan läsa mer på ARN:s webbplats om hur du gör en anmälan och vilka kriterier som finns.
LÄS MER - OM ÅNGERRÄTT
Under nedan länkar kan du läsa mer om ångerrätt och lagen som styr när du handlar på distans, till exempel på nätet, Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal. Det finns även en länk till Konsumentverkets ångerblankett som du kan använda om du vill. Längst ned hittar du en länk till Telekområdgivarna, som ger rådgivning i ångerrätt för olika slags abonnemang, till exempel mobilabonnemang.


 Ångerrätt - det här gäller när du handlar inom EU (länk till Konsument europa)

Ångerblankett - (länk till Konsumentverket)

Ångerrätt för abonnemang som tecknats via telefonförsäljning (länk till Telekområdgivarna)KONSUMENTKÖPLAGEN


Konsumentköplagen gäller när ett företag säljer varor till dig som konsument. I lagen står det till exempel vad som gäller om det är ett ursprungligt fel på en vara.
KONSUMENTTJÄNSTLAGEN


Konsumenttjänstlagen gäller när ett företag utför olika slags tjänster åt dig som konsument. I lagen står det till exempel vad som gäller om det är fel i tjänsten.DISTANSAVTALSLAGEN


Lagen gäller vid distanshandel som internethandel, postorder, telefonförsäljning och när du handlar av en näringsidkare utanför dennes fasta affärslokal.TRE ÅRS REKLAMATIONSRÄTT PÅ ALLA VAROR -  FÖR URSPRUNGLIGA FEL

Som konsument har du en lagstadgad treårig reklamationsrätt på alla varor som du har köpt av en näringsidkare. Reklamationsrätten regleras i konsumentköplagen. Att reklamera betyder att du kontaktar säljaren och talar om vad du tycker det är för fel på varan som du har köpt. Det du har reklamationsrätt för enligt lagen är ursprungliga fel. Ett ursprungligt fel är ett fel som fanns i varan vid levereans men visar sig först senare. De första sex månaderna ifrån köpet ligger bevisbördan vid en reklamationstvist på företaget, efter dessa sex månader går bevisbördan över på dig som konsument och det är du som behöver bevisa att felet är ursprungligt. Om näringsidkaren efterfrågar behöver du som konsument kunna styrka att du har köpt varan av näringsidkaren. Det kan du göra genom kvitto, en kontokortsslip eller ett utdrag ifrån din bank om du har betalt med kort.08 - 508 09 120

TELEFONNUMMER

TELEFONTIDER


Måndagar-fredagar

Klockan 09.00-11.00 och 13.00-15.00
© Copyright. All Rights Reserved Idéla Kunskapscentrum AB