HEM

KONSUMENTVÄGLEDNING


HAR DU EN

KONSUMENTFRÅGA?

Om du har köpt en vara eller en tjänst som konsument av en näringsidkare och som du tycker att det är något fel på kan du kontakta en konsumentvägledare. Vi kan ge vägledning i de konsumenträttsliga lagarna så att du får reda på det du behöver veta för att kunna ta tillvara dina rättigheter, till exempel göra en reklamation. Att reklamera betyder att du kontaktar säljaren och talar om vad du tycker det är för fel. Ett exempel är konsumentköplagen som ger dig rätt att reklamera ursprungliga fel i en vara upp till tre år.


Du kan även kontakta oss om du har frågor inför ett köp av en vara eller en tjänst eller om du har frågor kring ett avtal eller andra konsumenträttsliga frågor.


Är du bosatt i Farsta, Hägersten-Älvsjö, Kungsholmen, Norrmalm och Södermalm är du välkommen att kontakta våra konsumentvägledare.


Bor du någon annanstans ska du kontakta Konsumentverkets konsumentvägledning Hallå konsument eller konsumentvägledningen där du är bosatt. Hallå konsument klicka på länken för kontaktuppgifter

? § !

Månadens konsumentfråga


Fråga


Jag har råkat ut för bedrägeri. Jag har både polisanmält och anmält bedrägeriet till min bank. Jag har precis fått beskedet att jag inte kommer få någon ersättning från min bank. Finns det något jag kan göra? 


Svar


 Det har nyligen kommit en dom ifrån Högsta domstolen där de bedömde en persons agerande i samband ett bedrägeri och obehöriga uttag på ett annat sätt än vad som gjorts tidigare. HD ändrade alltså en tidigare dom och detta innebär att det öppnas upp möjligheter för att fler kan få sin grad av oaktsamhet bedömd annorlunda. Allmänna reklamationsnämnden, ARN gör samma bedömning som HD.

Jag föreslår därför att du börjar med att begära omprövning, lämnar in ett klagomål hos bankens klagomålsavdelning och begära att de omprövar beslutet. Det ska framgå av det beslut du har fått hur du ska gå till väga. I din begäran rekommenderar

jag att du även hänvisar till domen från Högsta domstolen, du hittar en länk till den i länklistan längre ner på sidan. Det finns även en mall som du kan använda om du vill. Den är framtagen av Konsumentverket. Du hittar mallen i länkarna längre ner på denna sida. Mallen gäller för bankbedrägerier, alltså om någon fört över pengar från ditt konto, inte om du har blivit utsatt för kortbedrägerier, alltså om någon tagit ditt bankkort och använt det. På Konsumenternas Bankbyrå finns även mer information om hur du kan gå tillväga för att klaga i ett bankärende, du hittar länk till dom i länklistan nedan.


Om du efter en omprövning fortfarande är missnöjd med bankens beslut, kan du göra en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN som kan lämna en rekommendation om hur tvisten ska lösas. Det finns även andra vägar att gå, till domstol eller ansöka om KO-biträde. Att gå till domstol kostar pengar, till skillnad från ARN anmälan men det beslut domstolen tar måste följas.

Om du inte är nöjd med bankens beslut och vill pröva tvisten i domstol kan du även i visa fall ansöka om KO-biträde. Vilket betyder att Konsumentombudsmannen, KO agerar som ditt ombud om tvisten prövas i domstol.Länklista

HD dom om bedrägeri (Domstolen)

Klaga i ett bankärende (Konsumenternas bankbyrå)

Mer om bankbedrägerier och mall för att skriva till banken (Konsumentverket)

Ansök om KO biträde (Konsumentverket)

Anmälan till ARN (Allmänna reklamationsnämnden)

Anmälan till Konsumentverket (Konsumentverket)

Anmäl bedrägeri (Polisen)Konsumentverkets webbinarium för dig som råkat ut för bankbedrägeri

Se nedan länk för mer information.

Webbinarium för dig som drabbats av bankbedrägeri (Konsumentverket)


Kampanjer med bedrägeri i fokus - undvik att bli lurad!

Flera myndigheter och banker driver just nu olika kampanjer för att försöka stävja problemet att fler bli lurade. Läs mer i länkarna nedan.

Svårlurad (Banker)

Investeringsbedrägerier (Finansinspektionen)

Investeringsbedrägerier (Konsumenternas)

Varning för bedrägerier (Telekområdgivarna)

Bedrägerier (Polisen)
TIPS FÖR DIG SOM PLANERAR ATT RESA PÅ SPORTLOVET

Förbered dig noga. Försäkra dig om att UD inte avråder från resor till landet du ska besöka. Du har som resenär själv ansvar för att ha giltiga resehandlingar som giltigt pass och visum. I nedan länkar kan du läsa mer om vilka rättigheter du har i olika situationer vid resor av olika slag. Du hittar också information om hur du beställer EU-kortet och EU:s digitala covidbevis. Det är även viktigt att tänka på, före avresa, att ha en bra försäkring som gäller under resan och täcker planerade aktiviteter, kostnader för nödvändig vård och eventuell hemresa till Sverige. Re-open EU, se länk nedan är en webbplats som har sammanställt information om restriktioner vid resor inom Europa gällande covid.


Vem är din avtalspart - vem bokar du med och vem ska du kräva tillbaka pengar ifrån?

När du ska boka flygbiljett, stuga eller hyrbil är det vanligt att man jämför priser via en jämförelsesajt på nätet. Tänk gärna på att bokningen därefter kan ske med en förmedlare om du gör på detta sätt. Kolla alltid upp vem du ska vända dig till vid en eventuell avbokning eller om du inte får det du betalat för. Den som ombesörjer flygningen/transporten är den som normalt sett är din avtalspart. Läs mer i länken ovan, Tips till dig som ska ut och resa.


Betala med kort, det ger dig en extra trygghet 

I dag ser vi att det inte är ovanligt att konsumenter väljer banköverföring. Då tappar du oftast två saker som är bra att ha: avbeställningsskyddet och möjlighet till att göra kortreklamation som följer med kortet. Och har du betalat med ett kreditkort har du som konsument dessutom rätt att få tillbaka pengarna om du inte fått det du betalat för, genom att vända dig till kreditgivaren. Så sammanfattningsvis, det är alltid tryggast att betala med kort som det finns en kredit kopplad till. Kontrollera med din bank vad du har för typ av kort och om det är möjligt att göra en kortreklamation.


Re-Open EU

Resklar - UD:s reseinformation (länk regeringen)

Swedenabroad (länk Sveriges Ambassad)

Reseförsäkringar (Konsumenternas)

Ta reda på om din reseaktör har ordnat med resegaranti (Kammarkollegiet)

Anmäl dig till svensklistan (länk Sveriges Ambassad)

EU:s digitala covidbevis (länk eHälsomyndigheten)

Här beställer du EU-kortet, det europeiska sjukförsäkringskortet (länk Försäkringskasan) 

Krisinformation (Coronapandmin - detta gäller just nu)

Vaccinationspass/bevis (E-hälsomyndigheten)Dröjsmål med återbetalning av pengar - kortreklamation eller betalningsföreläggande

För att få tillbaka dina pengar för en vara eller tjänst kan du under vissa förutsättningar göra en kortreklamation beroende på vilken sorts kort du betalt med, eller så kan du vända dig till Kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande. Du kan läsa mer om hur det går till i länkarna nedan. Om du och företaget inte är i tvist så ska du alltså inte anmäla ett dröjsmål med en återbetalning till ARN, Allmänna Reklamationsnämnden, utan istället försöka att få tillbaka pengarna på något annat sätt, genom att göra en kortreklamation eller att gå till Kronofogden. 

Mer om kortreklamation och invändningsrätten (länk till Hallå konsument)

Ansökan om betalningsföreläggande (länk till Kronofogden)


Vid tvist - anmäl till ARN, Allmänna reklamationsnämnden och/eller till Konsumentverket

Om du reklamerar en vara eller tjänst och inte kommer överens, är i tvist med ett företag, kan du som konsument göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Det finns vissa kriterier för att du ska kunna göra en anmälan, bland annat finns det en värdegräns, en beloppsgräns och tidsperspektiv. Nämnden prövar kostnadsfritt tvisten och kommer sedan med en rekommendation hur den ska lösas. 

Du kan läsa mer om hur du gör en anmälan till ARN i länken nedan. Du kan även i vissa ärenden göra en anmälan till Konsumentverket, som jobbar för konsumentkollektivet. En anmälan till Konsumentverket innebär inte att du får hjälp i just ditt ärende men din anmälan kan hjälpa alla konsumenter i framtiden, genom att Konsumentverket uppmärksammas på olika problem. Du kan läsa mer om hur du gör en anmälan till Konsumentverket i länken nedan.

Anmäla till ARN  (Allmänna reklamationsnämnden)

ARN vägledande beslut (Allmänna reklamationsnämnden)

Anmäl till Konsumentverket (Konsumentverket)

Konsumentverkets diarium (Konsumentverket)KONSUMENTKÖPLAGEN


Konsumentköplagen gäller när ett företag säljer varor till dig som konsument. I lagen står det till exempel vad som gäller om det är ett ursprungligt fel på en vara.
KONSUMENTTJÄNSTLAGEN


Konsumenttjänstlagen gäller när ett företag utför olika slags tjänster åt dig som konsument. I lagen står det till exempel vad som gäller om det är fel i tjänsten.DISTANSAVTALSLAGEN


Lagen gäller vid distanshandel som internethandel, postorder, telefonförsäljning och när du handlar av en näringsidkare utanför dennes fasta affärslokal.TRE ÅRS REKLAMATIONSRÄTT 

Som konsument har du en lagstadgad treårig reklamationsrätt på alla varor som du har köpt av en näringsidkare. Reklamationsrätten regleras i konsumentköplagen. Att reklamera betyder att du kontaktar säljaren och talar om vad du tycker det är för fel på varan som du har köpt. Det du har reklamationsrätt för enligt lagen är till exempel ursprungliga fel. Ett ursprungligt fel är till exempel ett fel som fanns i varan vid levereans men visar sig först senare. De första sex månaderna ifrån köpet ligger bevisbördan vid en reklamationstvist på företaget, efter dessa sex månader går bevisbördan över på dig som konsument och det är då du som behöver bevisa att felet är ursprungligt, (sexmånaders regeln gäller för köp gjorda före den 1 maj 2022). Vid köp gjorda efer den 1 maj gäller två år bevisbörda istället för som tidigare sex månader. Om näringsidkaren efterfrågar behöver du som konsument kunna styrka att du har köpt varan av näringsidkaren. Det kan du göra genom kvitto, en kontokortsslip eller ett utdrag ifrån din bank om du har betalt med kort.