HEM

KONSUMENTVÄGLEDNING


HAR DU EN

KONSUMENTFRÅGA?

Om du har köpt en vara eller en tjänst som du tycker det är något fel på kan du prata med en konsumentvägledare.

Vi kan tala om vad lagarna säger så att du får reda på det du behöver veta för att kunna reklamera till företaget.

Att reklamera betyder att du kontaktar företaget och talar om vad du tycker att det är för fel. De konsumenträttsliga lagarna ger dig möjlighet att reklamera är så kallade ursprungsfel i en vara i upp till tre år. Vi kan också ge förköpsrådgivning, tips och råd innan du ska köpa en vara eller en tjänst,.


IDÈLA Kunskapscentrums konsumentvägledare svarar på frågor om du bor i Farsta, Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm eller Södermalm.

Om du bor i en annan stadsdel i Stockholm eller i en annan kommun ska du kontakta den stadsdel eller den kommun som du bor i. Klicka på knappen kontakta oss nedan för att komma till sidan med kontaktuppgifter till oss eller till konsumentvägledningen där du bor.


? § !

Månadens konsumentfråga

 

Fråga: Jag har köpt en begagnad bil av ett företag för 40 500 kr. Två månader efter köpet upptäckte jag tyvärr ett oljeläckage. Jag har reklamerat till företaget där jag köpte bilen och bett dem laga felet kostnadsfritt. Företaget har tyvärr sagt nej till mitt krav, de har sagt att i den VDN-deklaration som följde med framgick att bilens kondition var osäker. Jag har hört något att om det blir fel så här snabbt efter köp så ligger det ett större ansvar på företaget. Stämmer det? Svar: Ja det skulle man kunna säga. Konsumentköplagen är den lag som gäller när man som konsument köper en bil av en näringsidkare, oavsett om bilen är begagnad eller ny. Den säger kortfattat att fel som visar sig inom sex månader anses normalt ha funnits vid köpet och att företag ansvarar för fel som fanns vid köpet/leveransen i bilen även om felet visar sig först senare. Om det inte har gått mer än sex månader från det att varan, i det här fallet bilen Levererades/köptes ska felet alltså anses ha funnits redan från början om inte annat kan visas av företaget eller om det är oförenligt med varans eller felets art. Det är paragraf 20a konsumentköplagen som reglerar detta och som man brukar kalla för sexmånadersregeln, eftersom bevisbördan de första sexmånaderna enligt lagen alltså ligger på företaget. Konsumentköplagen ger reklamationsrätt för ursprungliga fel i tre år men efter det att sex månader passerat blir det omvänd bevisbörda, det betyder alltså att det istället är du som konsument ska bevisa att det är ett ursprungligt fel på varan. Tänk på att spara allt kring bilen avtal, annonser, VDN- deklaration, alla papper papper mm och reklamera gärna skriftligt till företaget, så att du har bevis på när du har reklamerat (datum) och vad du yrkat på. I länkarna längre ner på denna sida så finns en länk tillkonsumentköplagen men även till en klagoguide som är en enkel webbtjänst där du kan få hjälp med att klaga på en vara eller tjänst, det vill säga att skriva en reklamation.

 

.LÄS MER 

Under länkarna nedan kan du läsa mer om konsumentköplagen. Du kan även läsa mer om tidigare fall som handlar om just sexmånadersregeln och som ARN, Allmänna reklamationsnämnden har prövat. Om du och ett företag inte kommer överens kan du i vissa fall göra en anmälan till ARN som kostnadsfritt prövar tvisten mellan konsument och företag. Läs gärna mer om hur en anmälan går till direkt på nämndens webbplats i länklistan längre ner på denna sida. Du kan också läsa mer om vad som gäller vid köp av bil ifån ett annat land på Konsument Europas webbplats. Tänk på att om du köper bil utanför EU är det helt andra lagar och regler som gäller. 


Konsumentköplagen (länk till Hallå konsument)

Checklista köpa bil i ett annat land (länk till Konsument Europa)

ARN vanliga fall sexmånadersregeln (länk till Allmänna reklamationsnämnden)

Anmäla till ARN (länk till Allmänna reklamationsnämnden)

DISTANSAVTALSLAGEN


Lagen gäller vid distanshandel som internethandel, postorder, telefonförsäljning och när du handlar av en näringsidkare utanför dennes fasta affärslokal.KONSUMENTKÖPLAGEN


Konsumentköplagen gäller när ett företag säljer varor till dig som konsument. I lagen står det till exempel vad som gäller om det är ett ursprungligt fel på en vara.
KONSUMENTTJÄNSTLAGEN


Konsumenttjänstlagen gäller när ett företag utför olika slags tjänster åt dig som konsument. I lagen står det till exempel vad som gäller om det är fel i tjänsten.TRE ÅRS REKLAMATIONSRÄTT PÅ ALLA VAROR -  FÖR URSPRUNGLIGA FEL

Som konsument har du en lagstadgad treårig reklamationsrätt på alla varor som du har köpt av en näringsidkare. Reklamationsrätten regleras i konsumentköplagen. Att reklamera betyder att du kontaktar säljaren och talar om vad du tycker det är för fel på varan som du har köpt. Det du har reklamationsrätt för enligt lagen är ursprungliga fel. Ett ursprungligt fel är ett fel som fanns i varan vid levereans men visar sig först senare. De första sex månaderna ifrån köpet ligger bevisbördan vid en reklamationstvist på företaget, efter dessa sex månader går bevisbördan över på dig som konsument och det är du som behöver bevisa att felet är ursprungligt. Om näringsidkaren efterfrågar behöver du som konsument kunna styrka att du har köpt varan av näringsidkaren. Det kan du göra genom kvitto, en kontokortsslip eller ett utdrag ifrån din bank om du har betalt med kort.08 - 508 09 120

TELEFONNUMMER

TELEFONTIDER


Måndagar-fredagar

Klockan 09.00-11.00 och 13.00-15.00
© Copyright. All Rights Reserved Idéla Kunskapscentrum AB