HEM

KONSUMENTVÄGLEDNING


HAR DU EN

KONSUMENTFRÅGA?

Om du har köpt en vara eller en tjänst som konsument av en näringsidkare och som du tycker att det är något fel på kan du kontakta en konsumentvägledare. Vi kan ge vägledning i de konsumenträttsliga lagarna så att du får reda på det du behöver veta för att kunna ta tillvara dina rättigheter, till exempel göra en reklamation. Att reklamera betyder att du kontaktar säljaren och talar om vad du tycker det är för fel. Ett exempel är konsumentköplagen som ger dig rätt att reklamera ursprungliga fel i en vara upp till tre år. Du kan även kontakta oss om du har frågor inför ett köp av en vara eller en tjänst eller om du har frågor kring ett avtal eller andra konsumenträttsliga frågor av olika slag.


Om du bor i nedan stadsdelar är du välkommen att kontakta våra konsumentvägledare.

Farsta, Hägersten-Älvsjö, Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Enskede-Årsta-Vantör.


Bor du i en annan stadsdel ska du kontakta konsumentvägledningen i den stadsdelen eller Konsumentverkets konsumentvägledning,

Hallå konsument telefon 0771- 525 525 (klicka på länken för fler kontaktuppgifter)? § !

Månadens konsumentfråga


Fråga

Jag har varit på nätet på en sajt som heter bilprisinfo och undrar om jag måste jag betala en faktura på 1998 kronor som jag fått? Jag kryssade i en ruta men då texten var grön på grön botten såg jag inte allt och hade aldrig godkänt att betala så mycket för en bilvärdering om jag sett det. Kan jag göra något eller är det bara att betala?


Svar
Enligt prisinformationslagen ska det tydligt framgå om en tjänst kostar pengar. Vid en bedömning om priset framgått tydligt tas det bland annat hänsyn till typsnitt, färg och teckenstorlek. Vad vi känner till har frågan ännu inte prövats av någon domstol och vi kan inte göra någon bedömning i ditt enskilda fall. I ditt fall, om du anser det inte har framgått tydligt för dig att bilvärderingstjänsten kostade pengar har du i så fall möjlighet att bestrida fakturan. 

Att bestrida fakturan innebär att du, förslagsvis skriftligen, till exempel via mejl till företaget protesterar mot fakturan och motiverar varför du inte tänker betala. Spar en kopia av ditt bestridande, detta är viktigt då du har bevisbördan för att du har bestridit. Om fordran, det vill säga betalningskravet går vidare till ett inkassobolag eller till Kronofogden behöver du även bestrida kravet dit, fortsätta att bestrida i alla led om du fortsatt anser att kravet är felaktigt. Så länge du bestrider kravet i samtliga led och kan styrka detta riskerar du inte att drabbas av någon betalningsanmärkning. 


Vanligtvis har du 14 dagars ångerrätt när du ingår ett avtal på nätet, det vill säga på distans. Det finns dock undantag från ångerrätten. Exempelvis om det gäller en tjänst som fullgörs i samband med beställningen. Men för att du inte ska kunna ångra en sådan tjänst krävs det att du uttryckligen samtycker till att inte kunna ångra avtalet. Detta förutsätter en aktiv åtgärd från dig, för att avtala bort ångerrätten. Det är alltså inte tillräckligt att företaget skriver i sina villkor att du inte har någon ångerrätt, det krävs ett aktivt handlande av dig som konsument, till exempel att du bockar i en särskild ruta där du frånsäger dig ångerrätten. Företaget har alltid bevisbördan för detta och behöver därför kunna styrka att du har godkänt att inte ha någon ångerrätt.

Har du som konsument inte aktivt samtyckt till att inte kunna ångra tjänsten ska företaget lämna fullständig information om ångerrätten och vad som gäller för denne. Du kan läsa mer i länkarna nedan om din ångerrätt, om hur du bestrider en faktura och hur du kan göra en anmälan till Konsumentverket eller gå vidare vid en eventuell tvist till ARN.


Vid tvist - anmäl till ARN, Allmänna reklamationsnämnden

Om du reklamerar och inte kommer överens, är i tvist, kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden, ARN som är en myndighet. Det finns vissa kriterier för att du ska kunna göra en anmälan, bland annat finns det en värdegräns och tidsperspektiv. Nämnden prövar kostnadsfritt tvisten och kommer med en rekommendation hur den ska lösas. 

Du kan läsa mer om hur du gör en anmälan till ARN i länken nedan. Du kan även göra en anmälan till Konsumentverket, som jobbar för konsumentkollektivet. Om du gör en anmälan till Konsumentverket innebär inte att du får hjälp i just ditt ärende men din anmälan kan hjälpa alla konsumenter i framtiden, genom att Konsumentverket uppmärksammas på olika problem. Du kan läsa mer om hur du gör en anmälan till Konsumentverket i länken nedan.

Anmäla till ARN (länk, Allmänna reklamationsnämnden)

Anmäl till Konsumentverket (länk, Konsumentverket)

Bestrida felaktig faktura (länk, Hallå Konsument)

Ångerrätt som konsument (länk, Hallå Konsument)
 CORONARELATERADE KONSUMENTFRÅGOR OM ÅTERBETALNING OCH BESLUT IFRÅN ARN


Dröjsmål med återbetalning av pengar - kortreklamation eller betalningsföreläggande

För att få tillbaka dina pengar för en vara eller tjänst kan du under vissa förutsättningar göra en kortreklamation beroende på vilken sorts kort du betalt med, eller så kan du vända dig till Kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande. Du kan läsa mer om hur det går till i länkarna nedan. Om du och företaget inte är i tvist så ska du alltså inte anmäla ett dröjsmål med en återbetalning till ARN, Allmänna Reklamationsnämnden, utan istället försöka att få tillbaka pengarna på något annat sätt, genom att göra en kortreklamation eller att gå till Kronofogden. 

Mer om kortreklamation och invändningsrätten (länk till Hallå konsument)

Ansökan om betalningsföreläggande (länk till Kronofogden)


Vägledande beslut ifrån ARN, Allmänna reklamationsnämndens gällande Corona och konsumenträttigheter

Gemensamt för de vägledande ARN besluten när det gäller resor är att resorna inte har blivit av, antingen på grund av att konsumenten har avbokat resan med hänvisning till coronaviruset eller att företaget har ställt in resan. Beslut finns för både reguljära flygresor och paketresor. Har du till exempel köpt en icke återbetalningsbar flygbiljett så är flygbolaget inte skyldig att ge dig pengarna tillbaka för biljetten om du själv vill avboka den. Läs mer i länken nedan om besluten gällande resor. ARN har även fattat andra vägledande beslut, till exempel om inställda evenemang, konserter, motionslopp och fotbollsmatcher. I länken nedan kan du söka bland alla ARN:s beslut för att få reda på dina rättigheter som konsument. 

ARN vägledande beslut (länk till ARN)

På webbplatsen krisinformation.se finns information från flera olika myndigheter om vad som gäller angående spridningen av coronaviruset.

Krisinformation (krisinformation från svenska myndigheter)

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Läs med om Covid-19 på deras webbplats.

Folkhälsomyndigheten om corona (länk till Folkhälsomyndigheten)

KONSUMENTKÖPLAGEN


Konsumentköplagen gäller när ett företag säljer varor till dig som konsument. I lagen står det till exempel vad som gäller om det är ett ursprungligt fel på en vara.
KONSUMENTTJÄNSTLAGEN


Konsumenttjänstlagen gäller när ett företag utför olika slags tjänster åt dig som konsument. I lagen står det till exempel vad som gäller om det är fel i tjänsten.DISTANSAVTALSLAGEN


Lagen gäller vid distanshandel som internethandel, postorder, telefonförsäljning och när du handlar av en näringsidkare utanför dennes fasta affärslokal.TRE ÅRS REKLAMATIONSRÄTT -  FÖR URSPRUNGLIGA FEL

Som konsument har du en lagstadgad treårig reklamationsrätt på alla varor som du har köpt av en näringsidkare. Reklamationsrätten regleras i konsumentköplagen. Att reklamera betyder att du kontaktar säljaren och talar om vad du tycker det är för fel på varan som du har köpt. Det du har reklamationsrätt för enligt lagen är ursprungliga fel. Ett ursprungligt fel är till exempel ett fel som fanns i varan vid levereans men visar sig först senare. De första sex månaderna ifrån köpet ligger bevisbördan vid en reklamationstvist på företaget, efter dessa sex månader går bevisbördan över på dig som konsument och det är då du som behöver bevisa att felet är ursprungligt. Om näringsidkaren efterfrågar behöver du som konsument kunna styrka att du har köpt varan av näringsidkaren. Det kan du göra genom kvitto, en kontokortsslip eller ett utdrag ifrån din bank om du har betalt med kort.