HEM

KONSUMENTVÄGLEDNING


HAR DU EN

KONSUMENTFRÅGA?

Om du har köpt en vara eller en tjänst som konsument av en näringsidkare som du tycker att det är något fel på kan du kontakta en konsumentvägledare. Konsumentvägledning ger dig opartisk vägledning i vilka rättigheter och skyldigheter du har som konsument. Vi ger vägledning i de konsumenträttsliga lagarna så att du får reda på det du behöver veta för att kunna ta tillvara dina rättigheter, till exempel göra en reklamation. Reklamera betyder att du kontaktar säljaren och talar om vad du tycker det är för fel. Konsumentköplagen ger dig rätt att reklamera ursprungliga fel i en vara upp till tre år. Du kan även kontakta oss om du har frågor inför ett köp av en vara eller en tjänst.


Du ska kontakta konsumentvägledningen i den stadsdel du är bosatt. Är du bosatt i Farsta, Kungsholmen, Södermalm, Norra innerstaden eller Bromma är du välkommen att kontakta våra konsumentvägledare. Läs mer under kontakta oss. 


Bor du i en annan stadsdel ska du kontakta Konsumentverkets konsumentvägledning Hallå konsument, klicka på länken för kontaktuppgifter? § !

Månadens konsumentfråga


Fråga

Jag håller på att gå igenom våra försäkringar. Har ni något tips kring vilka försäkringar man behöver och inte behöver? Hur ska man egentligen tänka kring försäkringar?Svar

Många hushåll ser säkerligen över sin privatekonomi för att se vad man kan spara in på och inte i dessa tuffa ekonomiska tider.

Och visst det kan vara bra att ha som stående rutin att se över sina försäkringar årligen om man vill för att se om det finns pengar att spara. Men se till att "rensa rätt". Säg exempelvis inte upp försäkringar som ger ett ekonomiskt skydd vid stora och allvarliga händelser. Tyvärr går det inte att säga vilka försäkringar var och en ska ha, då det är individuellt och man får utgå ifrån ens livssituation och det egna behovet. Men ett tips är att se till att alltid ha en hemförsäkring, även om det inte finns någon lag som säger att du måste ha en sådan. En hemförsäkring skyddar inte bara ditt hem och dina saker utan även dig som person. Förutom hemförsäkrignen kan det även vara bra att ha olika slags personförsäkringar. Många har en benägenhet att skydda sina saker mer än sig själva. De försäkringar du kan fundera på om du verkligen behöver är till exempel produktförsäkringar av olika slag, ID-skyddsförsäkring, separat assistansförsäkring och extra avbeställningsskydd. Det är också viktigt att ha koll på föräkringarnas årsförfallodag eller huvudförfallodag som det också kallas, för att kunna göra eventuella ändringar eller för att byta försäkringsbolag. Mitt bästa tips är att vända dig till Konsumenternas Försäkringsbyrå som ger oberoende och kostnadsfri vägledning inom just försäkringsfrågor. Du kan läsa mer om olika försäkringar i länklistan nedan där det också går att jämföra försäkringar, där hittar du även kontaktuppgifter till Försäkringsbyrån. Länklista

Läs mer om olika slags försäkringar (Konsumenternas Försäkringsbyrå)

Vilka försäkringar behöver jag? (Konsumenternas Försäkringsbyrå)

Oberoende jämförelser av försäkringar (Konsumenternas Försäkringsbyrå)
Vid tvist - anmäl till ARN, Allmänna reklamationsnämnden och/eller Konsumentverket

Om du reklamerar en vara eller tjänst och inte kommer överens, är i tvist med ett företag, kan du som konsument göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Det finns vissa kriterier för att du ska kunna göra en anmälan, bland annat finns det en värdegräns, en beloppsgräns och tidsperspektiv. Nämnden prövar kostnadsfritt tvisten och kommer sedan med en rekommendation hur den ska lösas.

Du kan läsa mer om hur du gör en anmälan till ARN i länken nedan. Du kan även i vissa fall göra en anmälan till Konsumentverket, som jobbar för konsumentkollektivet. En anmälan till Konsumentverket innebär inte att du får hjälp i just ditt ärende men din anmälan kan hjälpa alla konsumenter i framtiden, genom att Konsumentverket uppmärksammas på olika problem. Du kan läsa mer om hur du gör en anmälan till Konsumentverket i länken nedan.

Anmäla till ARN (Allmänna reklamationsnämnden)

ARN vägledande beslut (Allmänna reklamationsnämnden)

Anmäl till Konsumentverket (Konsumentverket)

Konsumentverkets diarium (Konsumentverket)


_________________________________________________________________________________TIPS FÖR DIG SOM PLANERAR ATT RESA I VINTER

Förbered dig noga. Försäkra dig om att UD inte avråder från resor till landet du ska besöka. Du har som resenär själv ansvar för att ha giltiga resehandlingar som giltigt pass och visum. I nedan länkar kan du läsa mer. 

Resklar - UD:s reseinformation (länk regeringen)

Swedenabroad (länk Sveriges Ambassad)

Anmäl dig till svensklistan (länk Sveriges Ambassad)

Resenärer får stärkt skydd vid förseningar i kollektivtrafiken

Resor, rättigheter och skyldigheter resor och boende (Hallå konsument)

Ta reda på om din reseaktör har ordnat med resegaranti (Kammarkollegiet)

Reseförsäkringar (Konsumenternas)

Försäkringskassans EU-kort - För sjuk & tandvård utomlands (Försäkringskassan)

Om kortreklamation och invändningsrätten (Konsumentverket, Hallå konsument)

Vaccinationspass/bevis (E-hälsomyndigheten)Vem är din avtalspart - vem bokar du med och vem ska du kräva tillbaka pengar ifrån?

När du ska boka flygbiljett, stuga eller hyrbil är det vanligt att man jämför priser via en jämförelsesajt på nätet. Tänk gärna på att bokningen därefter kan ske med en förmedlare om du gör på detta sätt. Kolla alltid upp vem du ska vända dig till vid en eventuell avbokning eller om du inte får det du betalat för. Den som ombesörjer flygningen/transporten är den som normalt sett är din avtalspart. 


Betala med kort - det ger dig en extra trygghet 

I dag ser vi att det inte är ovanligt att konsumenter väljer banköverföring. Då tappar du oftast två saker som är bra att ha: avbeställningsskyddet och möjlighet till att göra kortreklamation som följer med kortet. Och har du betalat med ett kreditkort har du som konsument dessutom rätt att få tillbaka pengarna om du inte fått det du betalat för, genom att vända dig till kreditgivaren. Så sammanfattningsvis, det är alltid tryggast att betala med kort som det finns en kredit kopplad till. Kontrollera med din bank vad du har för typ av kort och om det är möjligt att göra en kortreklamation.

Mer om kortreklamation och invändningsrätten (Konsumentverket, Hallå konsument)


_________________________________________________________________________________


 Just nu är det fler som frågar vad man kan göra om man halkat och slagit sig. I länken nedan kan du läsa Konsumenternas försäkringsbyrås tips på hur du kan gå till väga om olyckan varit framme.


Så anmäler du om du har halkat och skadat dig (Konsumenternas)
KONSUMENTKÖPLAGEN


Konsumentköplagen gäller när ett företag säljer varor till dig som konsument. I lagen står det till exempel vad som gäller om det är ett ursprungligt fel på en vara.
KONSUMENTTJÄNSTLAGEN


Konsumenttjänstlagen gäller när ett företag utför olika slags tjänster åt dig som konsument. I lagen står det till exempel vad som gäller om det är fel i tjänsten.DISTANSAVTALSLAGEN


Lagen gäller vid distanshandel som internethandel, postorder, telefonförsäljning och när du handlar av en näringsidkare utanför dennes fasta affärslokal.TRE ÅRS REKLAMATIONSRÄTT 

Som konsument har du en lagstadgad treårig reklamationsrätt på alla varor som du har köpt av en näringsidkare. Reklamationsrätten regleras i konsumentköplagen. Att reklamera betyder att du kontaktar säljaren och talar om vad du tycker det är för fel på varan som du har köpt. Det du har reklamationsrätt för enligt lagen är till exempel ursprungliga fel. Ett ursprungligt fel är till exempel ett fel som fanns i varan vid levereans men visar sig först senare. De första sex månaderna ifrån köpet ligger bevisbördan vid en reklamationstvist på företaget, efter dessa sex månader går bevisbördan över på dig som konsument och det är då du som behöver bevisa att felet är ursprungligt, (sexmånaders regeln gäller för köp gjorda före den 1 maj 2022). Vid köp gjorda efer den 1 maj 2022 gäller två år bevisbörda istället för som tidigare sex månader. Om näringsidkaren efterfrågar behöver du som konsument kunna styrka att du har köpt varan av näringsidkaren. Det kan du göra genom kvitto, en kontokortsslip eller ett utdrag ifrån din bank om du har betalt med kort.