OM OSS

OM OSS &

VÅRA TJÄNSTER

Idéla Kunskapscentrum


Idéla Kunskapscentrums verksamhet inom konsumentvägledning utförs på uppdrag av kommuner. Våra konsumentvägledare ger opartisk och vägledande rådgivning i konsumenträtt. Även rådgivning före köp av en vara eller en tjänst, till exempel om en konsument ska köpa en bil eller anlita en hantverkare ingår i rågdivningen. I uppdraget ingår även en förebyggande verksamhet som exempelvis att hålla föreläsningar och att informera om konsumenträtt.


Utöver konsumentvägledningsverksamheten erbjuder Idéla Kunskapscentrum föreläsningar, utbildningar, inspirationsseminarier och workshop för näringsidkare eller på uppdrag av organisationer och kommuner. De ämnen vi har utbildningar inom är konsumenträtt, privatekonomi och information för nyanlända.Har du synpunkter eller klagomål?

Vi vill bli bättre! Alla synpunkter och klagomål är värdefulla för oss. Såväl ris som ros. De säger oss vad du tycker om våra tjänster. Dina synpunkter ger oss möjlighet att förbättra vår service. Ring vår växel och fråga efter ansvarig för verksamheten eller e-posta till Ris & ros
Konsumentvägledning


Konsumentvägledningens verksamhet har tre övergripande områden:


  • Att ge råd inför köp av varor och tjänster, förköpsrådgivning
  • Att ge råd och vägledning vid reklamationer och tvister
  • Att informera om rättigheter och skyldigheter

Vid kontakt med oss kan vi även informera om olika miljöaspekter för att bidra med kunskap inför köpbeslut. På vår hemsida, under sidan konsumenträtt finns information och länkar till organisationer och myndigheter som arbetar med miljöfrågor ur ett konsumentperspektiv.


Konsumentvägledarens roll är att agera vägledande och rådgivande, inte som ombud för konsumenten. Professionalism och kompetens ska genomsyra rådgivningen och alla som kontaktar konsumentvägledningen ska bemötas med:

  • Opartiskhet
  • Respekt
  • Lyhördhet
  • Tydlighet
  • Empati & förståelse
  • Rättvisa

Utbildning i konsumenträtt för företag

X

Idéla Kunskapscentrum erbjuder skräddarsydda utbildningar i konsumenträtt för dig som är näringsidkare. Reglerna inom konsumenträtten är oftast tvingande och gäller oavsett vad du och konsumenten har kommit överens om. Att som näringsidkare känna till de lagar och regler som gäller mellan näringsidkare och konsument är därför viktigt. Att ha kunskap om både rättigheter och skyldigheter och utveckla tydliga rutiner kring hur företaget ska hantera reklamationer underlättar för både företag och konsument.


Våra grundutbildningar omfattar tre timmar och innehåller, konsumenträtt och branschpraxis. Vi går även igenom ARN-fall inom de mest vanligt förekommande tvisterna. Har ni behov av en fördjupningsutbildning eller har önskemål om en utbildning med ett annat innehåll inom konsumenträtten kan vi självklart ordna en sådan, helt enligt era behov. Kontakta oss gärna för mer information, skicka mejl till Cecilia Collin: idela@idela.nu

Här kan du som är näringsidkare läsa om de olika lagarna inom konsumenträtten. Konsumentverkets webbplats (länk)

Miljöpolicy
Idéla Kunskapscentrum eftersträvar att minimera användandet av negativt miljöpåverkande faktorer i verksamheten. Vi ska kontinuerligt följa upp verksamhetens miljöpåverkan och utveckla vårt miljöarbete. Läs mer om vår Miljöpolicy
IDÈLA Kunskapscentrum AB

Färögatan 33  164 51 Kista

Kista Science Tower fastighet är certifierad på guldnivå enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. Läs mer om LEED certifiering