OM

OM OSS &

VÅRA TJÄNSTER

IDÈLA Kunskapscentrum AB


Idéla Kunskapscentrums verksamhet inom konsumentvägledning utförs på uppdrag av kommuner. Våra konsumentvägledare ger opartisk och vägledande rådgivning i konsumenträtt. Även rådgivning före köp av en vara eller en tjänst, till exempel om en konsument ska köpa en bil eller anlita en hantverkare ingår i rågdivningen. I uppdraget ingår även en förebyggande verksamhet som exempelvis att hålla föreläsningar och att informera om konsumenträtt.


Utöver konsumentvägledningsverksamheten erbjuder Idéla Kunskapscentrum föreläsningar, utbildningar, inspirationsseminarier och workshop för näringsidkare eller på uppdrag av organisationer och kommuner. De ämnen vi har utbildningar inom är konsumenträtt, privatekonomi och information för nyanlända.Konsumentvägledning


Konsumentvägledningens verksamhet har tre övergripande områden:


  • Att ge råd inför köp av varor och tjänster
  • Att ge råd vid reklamationer och tvister
  • Att informera om rättigheter och skyldigheter


Konsumentvägledarens roll är att agera vägledande och rådgivande, inte som ombud för konsumenten. Professionalism och kompetens ska genomsyra rådgivningen och alla som kontaktar konsumentvägledningen ska bemötas med:


  • Opartiskhet
  • Respekt
  • Lyhördhet
  • Tydlighet
  • Empati & förståelse
  • Rättvisa
Utbildning i konsumenträtt för företag

X

Idéla Kunskapscentrum erbjuder skräddarsydda utbildning i konsumenträtt. Reglerna är oftast tvingande och gäller oavsett vad du och konsumenten har kommit överens om. Att som näringsidkare känna till de lagar och regler som gäller mellan näringsidkare och konsument är därför viktigt. Att ha kunskap och tydliga rutiner kring hur företaget ska hantera reklamationer underlättar för både företag och konsument.


Våra grundutbildningar omfattar tre timmar och innehåller, konsumenträtt och branschpraxis. Vi går exempelvis igenom ARN-fall inom de mest vanligt förekommande tvisterna på området. Har ni behov av en fördjupningsutbildning eller en utbildning med ett annat innehåll, till exempel enbart konsumenträtt kan vi självklart ordna en  utbildning enligt era behov. Kontakta oss gärna för mer information eller för en offert.


Här kan du som är näringsidkare läsa om de olika lagarna inom konsumenträtten. 

Konsumentverkets webbplats (länk)


ErfarenhetIDÈLA Kunskapscentrum AB

Färögatan 33

164 51 Kista

.


08 - 508 09 120

TELEFONNUMMER

TELEFONTIDER


Måndagar-fredagar

Klockan 09.00-11.00 och 13.00-15.00
© Copyright. All Rights Reserved Idéla Kunskapscentrum AB