OM OSS

OM OSS &

VÅRA TJÄNSTER

Vårat uppdrag


Idéla Kunskapscentrums verksamhet inom konsumentvägledning utförs på uppdrag av kommuner. Våra konsumentvägledare har en neutral och opartisk roll och ger vägledande rådgivning i konsumenträttslig lagstiftning. Även rådgivning före köp av en vara eller en tjänst, till exempel om en konsument ska köpa en bil eller anlita en hantverkare ingår i uppdraget. Vi ha även en förebyggande verksamhet som exempelvis erbjuder vi föreläsningar inom olika teman där vi informerar om konsumenträtt.

Konsumentvägledning


Konsumentvägledningens verksamhet har tre övergripande områden:


  • Att ge råd inför köp av varor och tjänster, förköpsrådgivning
  • Att ge råd och vägledning vid reklamationer och tvister
  • Att informera om rättigheter och skyldigheter

Vid kontakt med oss kan vi även informera om olika miljöaspekter för att bidra med kunskap inför köpbeslut. På vår hemsida, under sidan konsumenträtt finns information och länkar till organisationer och myndigheter som arbetar med miljöfrågor ur ett konsumentperspektiv.


Konsumentvägledarens roll är att agera vägledande och rådgivande, inte som ombud för konsumenten. Professionalism och kompetens ska genomsyra rådgivningen och alla som kontaktar konsumentvägledningen ska bemötas med:

  • Opartiskhet
  • Respekt
  • Lyhördhet
  • Tydlighet
  • Empati & förståelse
  • Rättvisa

Föreläsningar i konsumenträtt 

X

Idéla Kunskapscentrum erbjuder skräddarsydda utbildningar i konsumenträtt. Reglerna inom konsumenträtten är oftast tvingande och gäller oavsett vad en näringsidkare och konsumenten har kommit överens om. Att som konsument och näringsidkare känna till de lagar och regler som gäller mellan näringsidkare och konsument är därför viktigt. Att ha kunskap om både rättigheter och skyldigheter och utveckla tydliga rutiner kring hur företaget ska hantera reklamationer underlättar för både företag och konsument.


Våra grundutbildningar omfattar tre timmar och innehåller, konsumenträtt och branschpraxis. Vi går även igenom ARN-fall inom de mest vanligt förekommande tvisterna. Har ni behov av en fördjupningsutbildning eller har önskemål om en utbildning med ett annat innehåll inom konsumenträtten kan vi självklart ordna en sådan, helt enligt era behov. Kontakta oss gärna för mer information, skicka mejl till Cecilia Collin: idela@idela.nu

Här kan du som är näringsidkare läsa om de olika lagarna inom konsumenträtten. Konsumentverkets webbplats (länk)

Har du synpunkter eller klagomål?

Vi vill bli bättre! Alla synpunkter och klagomål är värdefulla för oss. Såväl ris som ros. De säger oss vad du tycker om våra tjänster. Dina synpunkter ger oss möjlighet att förbättra vår service. Ring vår växel och fråga efter ansvarig för verksamheten eller e-posta till Ris & ros
Miljöpolicy
Idéla Kunskapscentrum eftersträvar att minimera användandet av negativt miljöpåverkande faktorer i verksamheten. Vi ska kontinuerligt följa upp verksamhetens miljöpåverkan och utveckla vårt miljöarbete. Läs mer om vår Miljöpolicy
IDÈLA Kunskapscentrum AB

Färögatan 33  164 51 Kista

Kista Science Tower fastighet är certifierad på guldnivå enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. Läs mer om LEED certifiering