KONSUMENTRÄTT

KONSUMENTRÄTT

Läs mer om konsumentköplagens regler i lathunden nedan eller på riksdagens webbplats.

Lathund konsumentköplagen, konsumentverket (pdf)   Konsumentköplagen, riksdagens webbplats (länk)

§ Konsumentköplagen


Konsumentköplagen gäller när ett företag säljer varor till dig, till exempel kläder och skor, en mobiltelefon eller en bil. Företaget får inte ge dig sämre villkor än vad lagen säger. Ett fel som visar sig inom sex månader antas ha funnits vid leverans och företaget har bevisbördan för att felet inte är ursprungligt. Efter sex månader övergår bevisbördan på dig.


 • Tre års reklamationsrätt på alla varor, även på rea och begagnat.
 • Det är bara ursprungliga fel lagen ger reklamationsrätt för.
 • Du har rätt att avbeställa en vara innan den har levererats till dig.
 • Vid fel på en vara kan du hålla inne betalning motsvarande fel, kräva att varan repareras, få en ny likvärdig vara, kräva prisavdrag för att laga felet, kräva pengarna tillbaka om felet är av stor betydelse för dig. Företaget har rätt att i första hand reparera eller ge dig en ny likvärdig vara. Företaget måste se till att det inte innebär extra besvär för dig, eller tar orimligt lång tid vid reklamationer.
Läs mer om konsumenttjänstlagens regler i lathunden nedan eller på riksdagens webbplats.

Lathund konsumenttjänstlagen, konsumentverket (pdf)   Konsumenttjänstlagen, riksdagens webbplats (länk)

§ Konsumenttjänstlagen


När du köper en tjänst av ett företag har du ett skydd genom konsumenttjänstlagen. Lagen gäller för arbete på lös egendom till exempel reparation av en bil. Lagen gäller även för arbete på fast egendom, till exempel om du anlitar en hantverkare som byter tak på ditt hus. Förvaring av saker, som exempelvis magasinering av möbler eller förvaring av en båt regleras också i konsumenttjänstlagen.


 • Säljaren ska utföra tjänsten fackmässigt, det vill säga utföra arbetet på ett sätt som normalt förväntas av en seriös fackman.
 • Säljaren ska tillvarata dina intressen och samråda med dig för att undvika missförstånd.
 • Tre års reklamationsrätt för tjänster utförda på lös egendom.
 • Tio års reklamationsrätt för tjänster utförda på fast egendom.

§ Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal


När du köper en vara eller en tjänst på distans har du 14 dagars ångerrätt. Det finns dock vissa undantag, som exempelvis tidningsprenumeration och resor. Vid köpa av en vara börjar ångerfristen  löpa från den dagen du tar emot varan. Vid köp av en tjänst börjar ångerfristen löpa ifrån den dag du ingick avtalet.


 • När du köper en vara eller en tjänst på distans har du 14 dagars ångerrätt. Vid köpa av en vara börjar ångerfristen  löpa från den dagen du tar emot varan. Vid köp av en tjänst börjar ångerfristen löpa ifrån den dag du ingick avtalet.
 • Om du vill utöva din ångerrätt är det bra att göra det skriftligt. Konsumentverket har tagit fram en ångerblankett som du kan använda om du vill ha hjälp med hur du ska skriva.
 • Enligt lagen har du rätt att få information om din ångerrätt av säljaren, om du inte får det så har du ångerrätt i ett år.

Lagar

X

Nedan hittar du de vanligste lagarna inom konsumenträtten i sin helhet. Länkarna går till riksdagen webbplats.

Länksamling

X

Nedan hittar du en länklista till konsumentbyråer, organisationer och myndigheter där du som konsument kan få hjälp,

vägledning och information.

X

KONSUMENTBYRÅER OCH ÖVRIGA

Telekområdgivarna

Opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter om abonnemang för tv, telefoni och bredband.


Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Hjälp och vägledning i frågor som rör banker, fondbolag eller andra finansiella institut.

X

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Hjälp och vägledning i försäkringsärenden som gäller dina privata försäkringar.


Konsumenternas Energimarknadsbyrå

Informerar om och ger råd samt vägledning i frågor som rör energimarknaden.


Hallå konsument

En rikstäckande upplysningstjänst om bland annat konsumenträtt, samordnas av Konsumentverket.


Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd, FRN 

En branschnämnd som prövar tvister mellan konsumenter och fastighetsmäklare.


Allmänna Reklamationsnämnden, ARN

En myndighet som avgör ärenden där konsumenter och näringsidkare är i tvist. 


Money from Sweden

Jämför priser för att skicka pengar från Sverige till ett anant land.


Textilsmart, tänk på miljön

Du som konsument kan, genom dina val, göra mycket för att bidra till en mer hållbar textilkonsumtion.


Ny i Sverige

​​​​Här kan du som ny i Sverige läsa om hur samhället fungerar.


MYNDIGHETER

08 - 508 09 120

TELEFON

TELEFONTIDER


Måndag-fredag
Klockan 09.00-11.00 och 13.00-15.00

Stängt helgdagar och helgdagsaftnar
© Copyright. All Rights Reserved Idéla Kunskapscentrum AB