KONSUMENTRÄTT

KONSUMENTRÄTT

§ Konsumentköplagen


Konsumentköplagen gäller när ett företag säljer varor till dig, till exempel kläder och skor, en mobiltelefon eller en bil. Företaget får inte ge dig sämre villkor än vad lagen säger. 


 • Tre års reklamationsrätt på alla varor, även på rea och begagnat.
 • Det är bara ursprungliga fel lagen ger reklamationsrätt för.
 • Du har rätt att avbeställa en vara innan den har levererats till dig.
 • Vid fel på en vara kan du hålla inne betalning motsvarande fel, kräva att varan repareras, få en ny likvärdig vara, kräva prisavdrag för att laga felet, kräva pengarna tillbaka om felet är av stor betydelse för dig. Företaget har rätt att i första hand reparera eller ge dig en ny likvärdig vara. Företaget måste se till att det inte innebär extra besvär för dig, eller tar orimligt lång tid vid reklamationer.                                                                             

  Det har kommit en ny konsumentköplag som gäller för köp gjorda efter den 1 maj 2022. Vid tillämpning av lagen, exempelvis vid en reklamtion behöver man som konsument ta hänsyn till när varan är inköpt. Läs mer om konsumentköplagen på riksdagens webbplats i länkarna nedan.

 • Konsumentköplag för köp gjorda före den 1 maj
 • Konsumentköplag för köp gjoda efter den 1 maj

§ Konsumenttjänstlagen


När du köper en tjänst av ett företag har du ett skydd genom konsumenttjänstlagen. Lagen gäller för arbete på lös egendom till exempel reparation av en bil. Lagen gäller även för arbete på fast egendom, till exempel om du anlitar en hantverkare som byter tak på ditt hus. Förvaring av saker, som exempelvis magasinering av möbler eller förvaring av en båt regleras också i konsumenttjänstlagen.


 • Säljaren ska utföra tjänsten fackmässigt, det vill säga utföra arbetet på ett sätt som normalt förväntas av en seriös fackman.
 • Säljaren ska tillvarata dina intressen och samråda med dig för att undvika missförstånd.
 • Tre års reklamationsrätt för tjänster utförda på lös egendom.
 • Tio års reklamationsrätt för tjänster utförda på fast egendom.

Läs mer om konsumenttjänstlagens regler i lathunden nedan eller på riksdagens webbplats.

Lathund konsumenttjänstlagen, konsumentverket (pdf)   Konsumenttjänstlagen, riksdagens webbplats (länk)

Lagar

X

Nedan hittar du de vanligste lagarna inom konsumenträtten. Länkarna går till riksdagen webbplats.

§ Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal


När du köper en vara eller en tjänst på distans har du 14 dagars ångerrätt. Men det finns vissa undantag, som exempelvis resor. 


 • När du köper en vara eller en tjänst på distans har du 14 dagars ångerrätt. Vid köpa av en vara börjar ångerfristen  löpa från den dagen du tar emot varan. Vid köp av en tjänst börjar ångerfristen löpa ifrån den dag du ingick avtalet.
 • Om du vill utöva din ångerrätt är det bra att göra det skriftligt. Konsumentverket har tagit fram en ångerblankett som du kan använda om du vill ha hjälp med hur du ska skriva.
 • Enligt lagen har du rätt att få information om din ångerrätt av säljaren på ett korrekt sätt, om du inte får det så har du ångerrätt i upp till ett år.

Länksamling

X

Nedan hittar du en länklista till konsumentbyråer, inom specifika områden inom konsumenträtten samt organisationer och myndigheter.

X

KONSUMENTBYRÅER OCH ANMÄLAN

Telekområdgivarna

Opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter om abonnemang för tv, telefoni och bredband.


Hallå konsument och ECC Sverige, Konsument Europa

En rikstäckande upplysningstjänst om bland annat konsumenträtt, samordnas av Konsumentverket.


Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Hjälp och vägledning i frågor som rör banker, fondbolag eller andra finansiella institut.

X

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Hjälp och vägledning i försäkringsärenden som gäller dina privata försäkringar.


Konsumenternas Energimarknadsbyrå

Informerar om och ger råd samt vägledning i frågor som rör energimarknaden.


Etiska rådet för betalteletjänster, ERB

ERB kan man kontakta vid problem med betalteletjänster. Du kan få information om vilka regler som gäller för betalteletjänsters innehåll och marknadsföring. Du som konsument kan också få hjälp att utreda klagomål på betalteletjänster.


Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd, FRN 

En branschnämnd som prövar tvister mellan konsumenter och fastighetsmäklare. Till FRN kan du som säljare eller köpare under vissa förutsättningar göra en anmälan för att få tvisten prövad.


Allmänna Reklamationsnämnden, ARN

En myndighet som avgör ärenden där konsumenter och näringsidkare är i tvist. Till ARN kan du som konsument under vissa förutsättningar göra en anmälan för att få tvisten prövad.


Reklamombudsmannen, RO

Stiftelsen Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering som prövar anmäld reklam enligt Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation. Till RO kan du under vissa förutsättningar göra en anmälan.


Money from Sweden

Jämför priser för att skicka pengar från Sverige till ett anant land.


Ny i Sverige

​​​​Här kan du som ny i Sverige läsa om hur samhället fungerar.


TIDIGARE BESLUT

I nedan länkar kan du söka efter tidigare beslut som kanske liknar det ärende du har frågor kring.

ARN beslut Telekomfrågor

ARN vägledande beslut

ARN vanliga fallMILJÖLÄNKAR OCH HÅLLBAR KONSUMTION


Märkningsguiden

Information om vanliga miljömärkingar och vad de betyder.


Textilsmart, tänk på miljön

Du som konsument kan, genom dina val vid klädköp, göra mycket för att bidra till en mer hållbar textilkonsumtion.


Bilsvar, tänk på miljön

Vilken klimatpåverkan har den bli du äger eller är intresserad av att köpa. 


Resor, tänk på miljön

Resor, klimatsmat semester, här kan du beräkna din kliatpåverkan


Vad vi äter, tänk på miljön

Vad vi äter och hur vi hanterar maten påverkar miljön på många sätt. Här kan du lära dig mer om hur du kan göra bra matval.


Kemikaliesmarta val, tänk på miljön

Information om medvetna och kemikaliesmarta val i vardagen och säker hantering av kemiska produkter i hemmet.


Klimatpåverkan, tänk på miljön

Testa din klimatpåverkan på klimatkontot. Jämför ditt resultat med medelsvensken och världsmedborgaren. Vilken utsläppsnivå som motsvarar en hållbar utveckling?


Energianvändning, tänk på miljön
Om du minskar din energianvändning minskar du din påverkan på miljön. 


MYNDIGHETER